Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 SKARBNIK GMINY (SK)

Magdalena Klucznik, pokój nr 108, I piętro, tel. (68) 385-11-30, 385-22-38

Skarbnik kireuje Wydziałem Finansowym. Skarbnik wykonuje zadania głównego księgowego budżetu Gminy określone w ustawie o finansach publicznych, a ponadto:

 1. Prowadzi gospodarkę finansową Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Przygotowuje materiały do projektu budżetu Gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 3. Przygotowuje układ wykonawczy budżetu Gminy.
 4. Przygotowuje projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie.
 5. Pokonuje okresowych analiz i ocen realizacji budżetu i przedkłada je odpowiednim organom Gminy.
 6. Zapewnia prawidłowy przebieg wykonania budżetu Gminy i planu finansowego Urzędu.
 7. Opracowuje procedury kontroli finansowej poprzez przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących w szczególności:
  • zakładowego planu kont budżetu Gminy i jednostki budżetowej - Urzędu,
  • obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
  • gospodarki finansowej,
  • gospodarowania rzeczowymi składnikami majatkowymi (instrukcja inwentaryzacyjna).
 8. Nadzoruje i wykonuje kontrolę finansową budżetu Gminy i Urzędu.
 9. Współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową, instytucjami rozliczającymi budżet państwa i Gminy oraz podmiotami uczestniczącymi w procesie gospodarki finansowej Gminy.
 10. Koordynuje prace nad opracowaniem projektów programów gospodarczych Gminy oraz wieloletnich programów inwestycyjnych.
 11. Prowadzi i kontroluje gospodarkę finansową jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy.
 12. Koordynuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, poprzez pełnienie funkcji jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, a w szczególności na opracowaniu instrukcji postępowania w przypadkach wskazanych w ustawie.u
Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007