Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 AUDYTOR (KONTROLA FINANSOWA I AUDYT WEWNĘTRZNY) (KF)

Aleksander Wasilewicz, pokój nr 205, II piętro, tel. (68) 385-11-53

 1. Kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem, a w szczególności:
  • przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
  • badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.
 2. Kontrola udzielania zamówień publicznych.
 3. Dokonywanie oceny funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.
 4. Dostarczanie Burmistrzowi racjonalnego zapewnienia, że mechanizmy Zarządzenia i kontroli wewnętrznej funkcjonują prawidłowo.
 5. Ocenianie procesów, systemów oraz procedur istniejących w Urzędzie a poprzez to wniesienie wartości dodanej dla jednostki.
 6. Dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań.
 7. Badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez zastępcze sprawdzenie:
  • przestrzeganie zasad rachunkowości,
  • zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi,
  • zgodności sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych.
 8. Dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy o finansach publicznych, zarządzania ryzykiem i kierowania Urzędem.
 9. Kontrola zarządcza Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” spółka z o.o. w Sulechowie.
 10. Planowanie i przeprowadzanie kontroli w zakresie funkcjonowania w jednostkach organizacyjnych gminy systemu kontroli zarządczej.
 11. Przeprowadzanie kontroli ( poza planem) zleconych przez burmistrza.
 12. Przeprowadzanie, z upoważnienia burmistrza, audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych gminy.
 13. Współdziałanie z przedstawicielami organów kontroli zewnętrznej.
 14. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie planowanych i przeprowadzonych kontroli i audytów.
Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007