Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY (OR)
Kierownik: Sekretarz - Danuta Jurzak, pokój 212, II piętro, tel. (68) 385-11-48
Z-ca Kierownika: Bogdan Akonom, pokój nr 122 A, I piętro, tel. (68) 385-11-10


Wydział mieści się w pokojach nr 002, 101 A, 101 B, 102, 122 A, 122 B, 212, 216.

Do zadań Wydziału należy w szczególności:
 1. Obsługa organizacyjna spotkań i narad z udziałem burmistrza lub zastępcy burmistrza.
 2. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu.
 3. Prowadzenie Biura Obsługi Interesanta oraz kancelarii Urzędu.
 4. Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu.
 5. Wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendami.
 6. Współdziałanie z Biurem Rady Miejskiej w zakresie zabezpieczenia organizacyjno-technicznego spotkań, uroczystości organizowanych przez radę.
 7. Prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników Urzędu oraz przechowywanie akt osobowych pracowników.
 8. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników.
 9. Prowadzenie spraw kadrowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz przechowywanie ich akt osobowych.
 10. Prowadzenie spraw związanych z:
  • naborem pracowników,
  • dokształcaniem i szkoleniem pracowników,
  • oceną pracowników,
 11. Prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu, w tym administrowanie budynkami Urzędu.
 12. Zaopatrzenie Urzędu w środki techniczne, materiały biurowe, druki, prasę, książki i wydawnictwa.
 13. Eksploatacja i nadzór nad sprawnością techniczną samochodu służbowego Urzędu.
 14. Prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu Urzędu.
 15. Zabezpieczanie budynków urzędu, w tym prowadzenie bieżących napraw i utrzymywanie w nich czystości.
 16. Prowadzenie magazynu Urzędu.
 17. Administrowanie siecią i systemami informatycznymi Urzędu.
 18. Analizowanie potrzeb Urzędu w zakresie systemów informatycznych i sprzętu komputerowego.
 19. Kierowanie pracami dotyczącymi zastosowania komputerów i systemów informatycznych w Urzędzie.
 20. Realizacja zadań związanych z wdrażaniem systemów informatycznych.
 21. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych.
 22. Administrowanie, przy współudziale wydziałów i samodzielnych stanowisk, strony internetowej gminy.
 23. Administrowanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 24. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków.
 25. Prowadzenie centralnych rejestrów:
  • skarg i wniosków,
  • zarządzeń,
  • pełnomocnictw i upoważnień,
 26. Prowadzenie rejestrów:
  • jednostek organizacyjnych gminy,
  • porozumień,
 27. Organizowanie praktyk uczniowskich i studenckich w urzędzie.
 28. Udział w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań wydziału.
 29. Przekazywanie organowi nadzoru zarządzeń w celu badania ich zgodności
  z prawem oraz przesyłanie zarządzeń będących aktami prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 30. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
 31. Organizacja i zabezpieczenie pracy na stanowisku kierowania burmistrza w związku z realizacją zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
 32. Organizacja i uruchamianie stałego dyżuru burmistrza w związku z realizacją zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007