Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (SO)

Kierownik: Barbara Szepelawa, pokój 001 C, parter, tel. (68) 385-11-19

Wydział mieści się w pokojach nr 001 A, 001 B, 001 C, 002.

Do zadań Wydziału należy w szczególności:
 1. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
 2. Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.
 3. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców i współpraca z urzędnikiem wyborczym przy realizacji zadań związanych z wyborami i referendami.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń i zbiórek.
 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z rejestracją osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej, doręczaniem kart powołania i rozplakatowaniem obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej, realizacją świadczeń na rzecz obrony oraz zadań związanych z obroną cywilną i sprawami obronnymi, w tym m.in.:
  • opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej,
  • planu operacyjnego funkcjonowania gminy,
  • załączników do planów,
 6. Przyjmowanie zgłoszeń aktualizacyjnych wynikających z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników,
 7. Przygotowywanie i prowadzenie narodowych spisów powszechnych.
 8. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o cudzoziemcach.
 9. Prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu (OSP).
 10. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o repatriacji.
 11. Przekazywanie informacji kryminalnych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.
 12. Realizacja zadań z ustawy o stanie klęski żywiołowej w zakresie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego.
 13. Udział w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań wydziału.
 14. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału.
 15. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
 16. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją przedsiębiorców, organizacją handlu oraz zadań organów gminy w zakresie działalności gospodarczej.
 17. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 18. Wykonywanie zadań z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym przyjmowanie zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy.
 19. Przygotowywanie stosownych dokumentów wynikających z ustawy Prawo przewozowe w zakresie przewozu osób.
 20. Prowadzenie rejestru zezwoleń i koncesji na świadczenie usług turystycznych.
 21. Prowadzenie ewidencji obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie oraz ich kontrola.
 22. Prowadzenie kart ewidencyjnych obiektów hotelarskich i innych.
 23. Realizacja zadań wynikających z ustawy o grach i zakładach wzajemnych w zakresie przygotowywania projektów opinii Rady Miejskiej w sprawie lokalizacji ośrodków gier.

 

 

W wydziale można:

 • zameldować się i wymeldować z pobytu stałego i czasowego,
 • pobrać wniosek o wydanie dowodu osobistego i otrzymać nowy dowód,
 • dokonać wpisu numeru ewidencyjnego PESEL do dowodu osobistego,
 • uzyskać zaświadczenie z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych np. o utracie dowodu lub o zameldowaniu,
 • załatwić sprawy wojskowe,
 • otrzymać decyzję o uznaniu za jedynego żywiciela rodziny lub o odroczeniu służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
 • załatwić świadczenie pieniężne za odbyte ćwiczenia wojskowe rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy,
 • otrzymać zezwolenie na przeprowadzenie kwesty publicznej,
 • zgłosić zamiar zorganizowania zgromadzenia publicznego, np. pikiety, wiecu.
 • załatwić sprawy związane z działalnością gospodarczą.
Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007