Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)
Kierownik: Halina Andrałojć, pokój 003, parter (wejście od strony apteki), tel. 68 385 11 21, 68 385 11 26

Wydział mieści się w pokoju nr 003.


Do zadań Wydziału należy w szczególności:
 1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów.
 2. Wydawanie zaświadczeń stanowiących podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 k.r.o.
 3. Przyjmowanie oświadczeń o:
  • wstąpieniu w związek małżeński,
  • braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
  • wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
  • zmianie nazwiska dziecka w trybie art. 88 § 3 k.r.o.,
  • zmianie nazwiska dziecka na podstawie art. 51 ust. 1 p.o.a.s.c.,
  • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa( art. 59 k.r.o.),
  • wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
  • uznaniu ojcostwa,
  • uznaniu ojcostwa w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
  • nadaniu dziecku nazwiska złożonego w trybie art. 90 § 1 k.r.o.,
 4. Stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa.
 5. Realizacja zadań i wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego.
 6. Prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej z placówkami konsularnymi w zakresie zadań Urzędu Stanu Cywilnego.
 7. Wydawanie:
  • odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego,
  • zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,
  • zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 8. Sporządzanie testamentów.
 9. Realizacja zadań dotyczących międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego w ramach ratyfikowanych konwencji.
 10. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
 11. Uznawanie za skuteczne na terenie RP orzeczeń sądów zagranicznych i organów państw obcych w sprawach związanych z rejestracją stanu cywilnego, w tym rozwodów, separacji czy pochodzenia dziecka ( art. 1145 k.p.c.).
 12. Udział w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań Urzędu Stanu Cywilnego.
 13. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego.
 14. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

Ponadto w USC organizowane są uroczystości związane z nadaniem przez Prezydenta RP medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecia). Uroczystość taka jest organizowana na życzenie zainteresowanych stron - zgłoszenia takiego należy dokonać co najmniej z czteromiesięcznym wyprzedzeniem.

Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007