Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (BZ)

 

Kierownik: Danuta Andruszkiewicz, pokój nr 119 C, I piętro, tel. (68) 385-11-22

Wydział mieści się w pokojach nr 119 A, 119 B, 119 C.

Do zadań Wydziału należy w szczególności:
 1. Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych wynikających z budżetu gminy, w tym:
  • przygotowywanie propozycji w zakresie wydatków budżetowych dotyczących zadań inwestycyjnych i remontowych gminy,
  • zlecanie opracowania dokumentacji projektowych w związku z realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych,
  • uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • opracowywanie kosztorysów inwestorskich związanych z realizacją zadań remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę,
  • dokonywanie odbiorów robót budowlanych wykonywanych w związku z realizacją zadań wynikających z budżetu gminy, włącznie ze zgłaszaniem organom nadzoru budowlanego zakończenia robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
  • sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek gminy,
 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych i zarządzenia w sprawie ustalenia procedur udzielania zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości stosowania procedur udzielania zamówień, w tym m. in.:
  • tworzenie harmonogramu zamówień publicznych wspólnie z kierownikami wydziałów,
  • przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów,
  • prowadzenie rejestru zamówień publicznych od wartości powyżej kwoty, od której uzależnione jest stosowanie ustawy,
  • sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach zgodnie z ustawą,
 3. Realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, w tym:
  • koordynowanie robót w pasie drogowym dróg gminnych, przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych za ich zajęcie,
  • prowadzenie spraw związanych z właściwym utrzymaniem stanu dróg gminnych,
  • prowadzenie ewidencji dróg,
  • sporządzania informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
  • uzgadnianie projektów w zakresie umieszczenia urządzeń obcych w pasie dróg gminnych,
  • uzgadnianie projektów zjazdów na drogi gminne,
 4. Realizacja zadań w zakresie budowy przystanków autobusowych oraz utrzymania ich stanu technicznego.
 5. Udział w podejmowaniu działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań wydziału.
 6. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału.
 7. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007