Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 WYDZIAŁ POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I PROMOCJI GMINY (PR)

 
Kierownik: Edward Fedko, pokój nr. 201, II piętro, tel. (68) 385 11 05

Wydział mieści się w pokojach nr. 201, 207.

Do zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej oraz innych dokumentów (np.: umowy, harmonogramy, sprawozdania).
 2. Prowadzenie ewidencji projektów gminnych współfinansowanych ze środków UE.
 3. Współdziałanie z miastami partnerskimi w zakresie realizacji wspólnych projektów UE.
 4. monitoring wszystkich przedsięwzięć finansowanych przez gminę przy udziale środków pochodzących z UE.
 5. Prowadzenie bazy informacyjnej, powszechnie dostępnej, o funduszach Unii Europejskiej.
 6. Informowanie gminnych jednostek organizacyjnych o możliwościach pozyskania środków na zadania realizowane w ramach ich działalności.
 7. Informowanie mieszkańców gminy, w tym przedsiębiorców i rolników, o możliwościach skorzystania ze środków unijnych,
 8. Pozyskiwanie inwestorów.
 9. Planowanie i wdrażanie do realizacji przedsięwzięć związanych z promocją Gminy Sulechów oraz współdziałanie z innymi podmiotami w ich organizacji.
 10. Inicjowanie i koordynowanie zadań w zakresie publikacji oraz wydawnictw promocyjnych, w tym wydawanie Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy Sulechów.
 11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji Gminy Sulechów.
 12. Koordynowanie działań dotyczących przygotowywania materiałów promocyjnych.
 13. Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu.
 14. Przekazywanie informacji do prasy, radia, telewizji o działalności gminy, w tym materiałów dotyczących działalności organów Gminy Sulechów.
 15. Bieżące zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi gminy, ukazującymi się w środkach masowego przekazu, gromadzenie ich i udzielanie sprostowań, komentarzy i informacji.
 16. Koordynowanie przygotowania materiałów do informatorów przygotowywanych
  i opracowywanych przez wydawnictwa zewnętrzne.
 17. Prowadzenie oficjalnej współpracy i korespondencji zagranicznej gminy, a także tłumaczenie tekstów urzędowych.
 18. Prowadzenie dokumentacji oraz spraw dotyczących współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 19. Współdziałanie z dyrektorami instytucji kultury, których organizatorem jest gmina, w zakresie współpracy zagranicznej gminy.
 20. prowadzenie dokumentacji oraz spraw związanych z przystępowaniem i uczestnictwem Gminy Sulechów w stowarzyszeniach, związkach gmin.
 21. Prowadzenie Punktu Informacji Gospodarczej.
 22. Realizacja oraz weryfikacja realizacji Programów Rozwoju Wsi.
 23. Koordynowanie prac nad opracowaniem i realizacją Programu Lokalnego Rozwoju Gminy Sulechów.
 24. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału.
 25. Planowanie i realizacja budżetu gminy w zakresie dotyczącym zadań wydziału.
 26. Prowadzenie kroniki Gminy Sulechów.
 27. Realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
 28. Przekazywanie informacji o sytuacjach kryzysowych w gminie do lokalnych mediów.
 29. Dokonywanie rocznej oceny działań promocyjnych.
Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007