Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 Odra dla turystów 2014 - rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry - Etap II
Autor: Marek Maćkowiak
Drukuj

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013.

W projekcie beneficjentem wiodącym jest Gmina Nowa Sól - Miasto.

Wartość całkowita projektu : 6.871.043,15 EUR.

Kwota dofinansowania z EFRR: 5.657.296,90 EUR (85,00 %).

Planowany termin realizacji projektu: marzec 2010 - grudzień 2012

Projekt stanowi uzupełnienie i kontynuację realizowanego w latach 2005-2007 zadania pod nazwą "Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach Cigacice Gmina Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański - Etap I", które realizowane było w ramach EFRR - Program Interreg III A, gdzie beneficjentem głównym była Gmina Sulechów. Projekt ten, poprzez techniczno-organizacyjne przygotowanie warunków do rozwoju turystyki na Odrze, zapoczątkował cykl prac dotyczący budowy i rozbudowy infrastruktury portowej w miastach nadodrzańskich, zarówno z terenu Województwa Lubuskiego, jak i z Brandenburgii.

Partnerami projektu z terenu Województwa Lubuskiego są:

 • Gminy Nowa Sól - Miasto, która występuje w projekcie, jako Partner Wiodący (Lider projektu),
 • Gminy Bytom Odrzański,
 • Gminy Sulechów,
 • Gminy Krosno Odrzańskie,
 • Gminy Słubice,
 • Gminy Kostrzyn nad Odrą,
 • Gminy Górzyca;

oraz z terenu Brandenburgii:

 • Stowarzyszenia Marina Winterhafen Sporboot Frankfurt (Oder) e.V.,
 • Eisenhüttenstadt,
 • Frankfurtu nad Odrą.

Celem ogólnym projektu jest poprawa uwarunkowań infrastrukturalnych lubusko-brandenburskiego obszaru wsparcia poprzez wyeliminowanie istniejących barier w zakresie rozwoju transgranicznej infrastruktury transportu oraz rozbudowa szlaków wodnych na rzece Odrze poprzez utworzenie przystani dla żeglugi obsługującej transgraniczny ruch turystyczny oraz:

 • przywrócenie rzece Odrze jej dawnej żeglugowo-turystycznej funkcji,
 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin partnerskich, a tym samym aktywizacja ruchu turystycznego w regionie przygranicznym, w tym transgranicznego ruchu turystycznego,
 • aktywizacja i zacieśnienie kontaktów o charakterze kulturalnym i społecznym społeczności przygranicznych z Województwa Lubuskiego i Brandenburgii,
 • uaktywnienie mieszkańców regionu objętego inwestycją, poprzez wskazanie mieszkańcom gmin partnerskich oraz turystom do nich przybywającym możliwości czynnej rekreacji,
 • aktywizacja gospodarcza gmin partnerskich, stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie przygranicznym, po obu stronach Odry,
 • stworzenie nowych miejsc pracy, w tym miejsc pracy przy obsłudze ruchu turystyczno-rekreacyjnego. 

Rozbudową infrastruktury wodno-turystycznej w Cigacicach (Gmina Sulechów) obejeła budowę:

 • pomostów pływających segmentowych przy nabrzeżu północnym, o wymiarach 2,4 x 54 m na pływakach siatkobetonowych, konstrukcja pokładu wykonana została z drewna sosnowego, impregnowanego podciśnieniowo; pomosty wyposażone są w 9 odnóg cumowniczych, słupki serwisowe oraz trapy,pomostów pływających segmentowych przy nabrzeżu północnym, o wymiarach 2,4 x 53 m na pływakach siatkobetonowych, konstrukcja pokładu wykonana zostanie z drewna sosnowego, impregnowanego podciśnieniowo; pomosty wyposażone będą w 9 odnóg cumowniczych, słupki serwisowe oraz trapy,
 • pomostów pływających segmentowych przy nabrzeżu południowym, o wymiarach 2,4 x 101 m na pływakach siatkobetonowych, konstrukcja pokładu została wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego podciśnieniowo; pomosty wyposażono w słupki serwisowe oraz trapy; konstrukcja pomostów oparta jest na pływakach zapewniających swoją wypornością utrzymywanie pomostów na tafli wody; pale stalowe ? dalby ? połączone zostały z pomostami za pomocą prowadnic rolkowych;  zakotwione do dna i mają za zadanie utrzymywać pomosty we właściwej pozycji oraz umożliwiają mu swobodne poruszanie się w poziomie, zgodnie ze stanem rzeki Odra,
 • sieci wodociągowej z  istniejącego rurociągu  do pomostu dla łodzi i jachtów wyposażonego w instalacje wodociągową oraz system punktów czerpalnych,
 • przy nabrzeżu wschodnim zmodernizowano istniejący slipu, uporządkowano skarpy, wykonano drogę wewnętrzną umożliwiającą obsługę przystani oraz placu postojowego; ukształtowanie terenu objęło wykonanie murka kamiennego; w części, gdzie znajduje się slip, wykonano fundamentowanie schodzące schodkowo; skarpa została obsiana trawą, a istniejące drzewo zabezpieczone kręgiem betonowym i przykryto kratą pod drzewo; droga wewnętrzna jest drogą dwukierunkową w celu iobsługi slipu dla wodowania łodzi; plac utwardzony stanowi parking na łodzie,
 • ciągu spacerowo-jezdnego wykonano z kostki brukowej; teren oświetlony został przy pomocy opraw oświetleniowych zewnętrznych, umieszczonych na słupkach; na potrzeby zasilania w energię elektryczną instalacji elektrycznych, wykorzystano istniejące przyłącze; celem zasilenia oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania pomostów, w ramach realizacji projektu istniejące złącze zostało rozbudowane na nowe; rozbudowa złącza uwzględniła zabudowanie astronomicznego zegara sterującego dla potrzeb sterowania załączaniem oświetlenia zewnętrznego oraz zainstalowanie licznika energii czynnej trzyfazowego jednotaryfowego 0,4 kV przystosowanego do prądu 63 A; w ramach małej architektury zaprojektowano słupki, połączone ze sobą liną konopną; dla podkreślenia wodniackiego charakteru przystani, wykonano dwa charakterystyczne elementy małej architektury, to jest ławkę oraz siedzisko na zakończeniu ścieżki spacerowej na cyplu, mająca na celu identyfikację turystów z miejscem; siedzisko na zakończeniu cypla nawiązywać będzie do ?bocianiego gniazda? na statkach.

W ramach projektu wykonane zostaną dwa statki wycieczkowe - NIMFA i LAGUNA, skonstruowane specjalnie na potrzeby zmiennych stanów wód Odry, przeznaczonych do rejsów pasażerskich po polskiej i niemieckiej stronie. Eksploatację statków zapewni wyłoniony operator (operatorzy) zarządzający statkami i prowadzący usługi żeglugi pasażerskiej. Operator statków zobowiązany zostanie do opracowania programu rejsów statkami oraz wyłonienia portów macierzystych statków biorąc pod uwagę rachunek ekonomiczny eksploatacji przyszłych jednostek. Wszystkie koszty związane z eksploatacją statków min. obowiązkowe ubezpieczenia, zatrudnienie załogi, remonty, postoje ponosić będzie przyszły operator statku.

18 kwietnia 2012 na terenie portu turystycznego w Cigacicach odsłonięto tablicę systemu kierującego na rzece Odrze "Gelbe Welle". "Żólta Fala" to licencja na 50 tablic zakupiona w ramach projektu unijnego "Odra dla turystów 2014...", które staną po Polskiej stronie rzeki Odry. Uroczystego odsłonięcia pierwszej tablicy dokonał w Cigacicach Roman Rakowski Burmistrz Sulechowa wraz z Panią Karin Raiche - Kurz dyrektorem stowarzyszenia Berlin Treptow Kepenik.

Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007