Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 Informacja o bonifikatach przy sprzedaży lokali gminnych
Drukuj

W dniu 1 stycznia 2013 r. wchodzą w życie nowe, lokalne przepisy dotyczące gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sulechów oraz warunków i wysokości stawek procentowych udzielanych bonifikat.
Ważną zmianą są m.in. warunki udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali gminnych na rzecz najemców. Zostały one zapisane w §6 oraz §7 uchwały Nr 0007.190.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 maja 2012 r.:

"§6.1. Ustala się szczegółowe warunki udzielania bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego,  udziału w gruncie i częściach wspólnych oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, przy zbyciu lokali na rzecz najemcy w wysokości:
1) 50% ceny sprzedaży lokalu w przypadku, gdy najemca ubiegający się o nabycie legitymuje się co najmniej  dziesięcioletnim, nieprzerwanym  okresem najmu,
2) 60% ceny sprzedaży lokalu w przypadku, gdy najemca ubiegający się o nabycie legitymuje się co najmniej  jedenastoletnim, nieprzerwanym  okresem najmu,
3) 70% ceny sprzedaży lokalu w przypadku, gdy najemca ubiegający się o nabycie legitymuje się co najmniej  dwunastoletnim, nieprzerwanym  okresem najmu,
4) 80% ceny sprzedaży lokalu w przypadku, gdy najemca ubiegający się o nabycie legitymuje się co najmniej  trzynastoletnim, nieprzerwanym  okresem najmu,
5) 90% ceny sprzedaży lokalu w przypadku, gdy najemca ubiegający się o nabycie legitymuje się co najmniej  czternastoletnim, nieprzerwanym  okresem najmu,
6) 95% ceny sprzedaży lokalu w przypadku, gdy najemca ubiegający się o nabycie legitymuje się co najmniej  piętnastoletnim nieprzerwanym  okresem najmu,
2. Bonifikata może być udzielona, gdy poza warunkiem nieprzerwanego okresu trwania najmu, o których mowa w ust. 1, spełnione zostaną łącznie poniższe warunki:
1) nie zaleganie z opłatami za lokal,
2) jednorazowa zapłata ceny sprzedaży obliczonej z uwzględnieniem bonifikaty,
3) zwrot kosztów remontów poniesionych na dany lokal i części wspólne nieruchomości
w ostatnich 5 latach w wysokości 1/60 za każdy miesiąc licząc od dnia złożenia wniosku
o wykup lokalu do czasu upływu 5 lat od dnia poniesienia nakładów,
4) zwrot kosztów przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej sporządzonej w celu sprzedaży lokalu.
3. Za okres nieprzerwanego najmu, o którym mowa w §6 ust. 1 rozumie się okres nieprzerwanego trwania najmu wnioskowanego lokalu mieszkalnego. Za okres nieprzerwanego najmu  uznaje się także zawarcie nowej umowy najmu z jednym
z dotychczasowych najemców na skutek rozwiązania albo unieważnienia małżeństwa.
§7. W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży są lokale w budynku stanowiące własność Gminy, na skutek której Gmina wyzbywa się własności wszystkich lokali w tym budynku,  Burmistrz może udzielić bonifikaty bez względu na okres trwania nieprzerwanego najmu w wysokości 50%."

Dotychczasowe zasady udzielania bonifikat przestaną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r., jednak wszystkie sprawy wszczęte a nie zakończone przed wejście w życie powyższej uchwały będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.
W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr telefonu 683851131 lub osobiście w pok. nr 121 w siedzibie tut. urzędu.


Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007