Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
archiwum        aktualne informacje
 Nowa strona internetowa Gminy Sulechów
Dodano: 2015-09-14
Drukuj

W poniedziałek 31 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim Sulechów odbyło się spotkanie partnerskie kończące projekt pn. "Przebudowa serwisu internetowego Gminy Sulechów w celu podniesienia dostępności do informacji partnerskich gmin Sulechów - Fürstenwalde".

Nowy serwis dostępny jest pod adresem:
www.sulechow.pl

W spotkaniu uczestniczyła grupa partnerów z miasta Fürstenwalde. Gości powitał Edward Fedko kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy, który przypomniał historię i cel wspólnego projektu. Z kolei nowopowstałą stronę Gminy Sulechów zaprezentował Krzysztof Wantulok, omawiając jej funkcjonalność oraz dostępność umożliwiającą partnerowi niemieckiemu zamieszczanie aktualnych informacji na terenie miasta Fürstenwalde.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (oraz ze środków budżetu Państwa 10%) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) "Brandenburgia 2007 - 2013 w ramach "Europejskiej Współpracy Terytorialnej".
"Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość" /
"Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft
".

 Uruchomienie adresu e-mail do zgłaszania niewłaściwego odbioru odpadów
Dodano: 2015-07-01
Drukuj

KOMUNIKAT
BURMISTRZA SULECHOWA

Niniejszym informuję, że od dnia 1 lipca 2015 r. właściciele nieruchomości mogą zgłaszać każdy przypadek niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na adres:

zgloszenia-odpady@sulechow.pl

Zgłoszenie winno wskazywać:

  1. Miejsce niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
  2. W miarę możliwości datę, czas niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  3. Sposób niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Burmistrz Sulechowa
(-) Ignacy Odważny

 Rozlicz PIT w Sulechowie
Dodano: 2015-04-02
Drukuj

Proponuję Państwu przystąpienie do akcji ?Rozlicz PIT w Sulechowie?. Akcja skierowana jest do osób, które mieszkają i pracują w Sulechowie, a podatki odprowadzają poza naszą gminą. Akcja dotyczy wszystkich pracujących w Gminie Sulechów i mieszkających na jej terenie, lecz zameldowanych w miejscowościach poza naszą gminą. Jeśli podatek zapłacony zostanie w miejscu, w którym podatnik mieszka, to wróci on do Ciebie w postaci remontów dróg, oświetlenia w naszej gminie, utrzymania dziecka w naszym przedszkolu czy szkole, oferty kulturalnej lub sportowej, stypendiów i wielu innych inwestycji i remontów. A to wszystko dla naszego wspólnego rozwoju.

Proces zmiany miejsca płacenia podatków jest prosty. Wystarczy wypełnić formularz zeznania podatkowego (dotyczy osób fizycznych), wskazać w nim miejsce zamieszkania poprzez wpisanie miejscowości zamieszkania, położonej na terenie Gminy Sulechów(np. Sulechów, Kalsk, Pomorsko, Klępsk) i przesłać do II Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.

Podatniku nie musisz przy tym zmieniać swojego miejsca zameldowania.

Ignacy Odważny
Burmistrz Sulechowa

Drukuj Załączniki:
 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się stron z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 'Wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża Kije'
Dodano: 2013-08-28 14:49:58
Drukuj

Sulechów, dnia 28 sierpnia 2013 r.

znak: GK.V.6220.13.2013

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Sulechowa

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zm.), Burmistrz Sulechowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 sierpnia 2013 r. został zamieszczony w publicznie dostępnym internetowym wykazie danych o środowisku pod pozycją 134 złożony przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25A 01-224 Warszawa, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża Kije".

Lokalizacja przedsięwzięcia planowana jest na terenie gminy Sulechów w obrębach ewidencyjnych Kije, Mozów i Brzezie k. Sulechowa.

Strony mogą zapoznać się z wnioskiem i dokumentacją dotyczącą planowanego przedsięwzięcia oraz wnosić uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulechowie, Plac Ratuszowy 6 Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. 213 w godzinach pracy urzędu (pn. 7.15-17.00, wt.-czw. 7.15-15.15., pt. 7.15-13.30) w terminie do 18 września 2013 r.

Z-ca Burmistrza Sulechowa
/-/ Mirosław Andrasiak

 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - opłaty, broszura i harmonogram
Dodano: 2013-06-28 07:55:52
Drukuj

MIESZKAŃCY GMINY SULECHÓW

Informuję, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie z góry, bez wezwania, do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca 2013 roku.
Opłatę w wysokości oświadczonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Sulechów:

38 1020 5402 0000 0102 0286 2282
Gmina Sulechów
ul. Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów
z dopiskiem:
opłata za odpady za okres ... dotyczy nieruchomości (podać adres)

lub w kasie Urzędu Miejskiego Sulechów w Sulechowie przy Placu Ratuszowym 6.

Kasa Urzędu jest czynna:
    w poniedziałki  w godz. od 7:15 do 16:00
    od wtorku do czwartku w godz. od 7:15 do 14:00
    w piątki w godz. od 7:15 do 12:30
Jeżeli wpłata jest dokonywana nie przez właściciela nieruchomości, to należy podać za kogo (osoba która złożyła deklarację).

Burmistrz Sulechowa
(-) Roman Rakowski

Drukuj Załączniki:
Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007