Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 Realizacja projektu pod nazwą: "Nowoczesna administracja Lubuskiego Trójmiasta"
Autor: Edward Fedko
Drukuj

Od 1 września 2010 roku Gmina Sulechów uczestniczyła w projekcie pn. "Nowoczesna administracja Lubuskiego Trójmiasta". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki", Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Podziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, a jego głównym beneficjentem było "Lubuskie Trójmiasto".

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POD NAZWĄ: "NOWOCZESNA ADMINISTRACJA LUBUSKIEGO TRÓJMIASTA"

Realizacja projektu zakończyła się 31 sierpnia 2011 roku. Celem głównym zrealizowanego projektu była poprawa świadczonych usług publicznych przez urzędy wchodzące w skład Stowarzyszenia Lubuskiego Trójmiasta (Zielona Góra , Nowa Sól, Sulechów). W ramach projektu realizowano cztery działania:

Zarządzanie i promocję projektu. - Zadania te realizowane były przez biuro projektu Lubuskiego Trójmiasta i obejmowały między innymi, sprawozdawczość, monitoring, rozliczanie projektu, kierowanie i nadzór oraz kontakty z partnerami. Natomiast w urzędach w Zielonej Górze, Nowej Soli i Sulechowie powołane zostały zespoły projektowe, które nadzorowały wdrażanie projektu, koordynowały realizację szkoleń, wdrażanie metody CAF 2006, opracowanie strategii rozwoju oraz monitorowały i oceniały, opracowano mapę aktywności organizacji pozarządowych. Zadaniem zespołów była również współpraca z biurem projektu oraz monitoring. Bezpośredni nadzór nad pracą zespołów projektowych pełniły powołani w każdym urzędzie koordynatorzy. Powołana była również grupa sterująca projektem, której zadaniem było podejmowanie istotnych decyzji merytorycznych. W skład grupy sterującej wchodzili sekretarze gmin Lubuskiego Trójmiasta oraz kierownik projektu.

Szkolenia - Szkolenia przeprowadzone były w każdym z trzech urzędów przez wyspecjalizowane firmy wyłonione w wyniku przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Szkolenia podzielono na ogólne i specjalistyczne. W ramach szkoleń ogólnych realizowane były dwa bloki zagadnień, pierwszy dotyczył komunikacji interpersonalnej i asertywności, drugi natomiast związany był z radzeniem sobie ze stresem i rozwiązywaniem konfliktów. Blok szkoleń specjalistycznych obejmował zagadnienia z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, egzekucji zobowiązań, podatków i opłat lokalnych, kodeksu pracy, zarządzenia zasobami ludzkimi oraz procesu przygotowania ofert inwestycyjnych. W Urzędzie Miejskim Sulechów szkoleniem objętych zostało 70 pracowników.

Strategia rozwoju oraz system monitorowania i ewaluacji - strategia opracowana była dla wszystkich gmin Lubuskiego Trójmiasta. W procesie pracy nad strategią przewidziane były konsultacje społeczne ze środowiskami gospodarczymi, naukowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, środowiskami wiejskimi. Dzięki zintegrowanemu procesowi prac nad strategią, zostały one dostosowane do permanentnie zmieniającego się otoczenia, i mały przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gmin Lubuskiego Trójmiasta.

Wdrożenie metody CAF 2006 - Metoda CAF 2006 to rekomendowane przez Unię Europejską narzędzie kompleksowego zarządzania jakością przeznaczone dla administracji publicznej. Metoda CAF 2006 zakłada, iż osiągnięcie celów organizacji jest uzależnione od jakości przywództwa, strategii i planowania, ludzi, partnerstwa oraz procesów. Podczas wdrażania metody nastąpiła także wymiana doświadczeń pomiędzy urzędami biorącymi udział w projekcie, zorganizowane były warsztaty dla przedstawicieli urzędów, których celem między innymi była ocena potencjału Lubuskiego Trójmiasta. Funkcjonowanie urzędu w oparciu o samoocenę CAF 2006 staje się standardem . Polska aktualnie zajmuje 5 miejsce na świecie pod względem liczby urzędów, w których wdrożono metodę CAF 2006.

Łączna wartość realizowanego projektu wyniosła 1 642 604,94 zł. Wkład materialny (wartość wykonanych prac przez pracowników, koszty materiałów itp.) Urzędu Miejskiego Sulechów wyniosła 41 866,52 zł.

 

Edward Fedko

Kierownik Wydziału

Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy

Urzędu Miejskiego Sulechów

Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007