Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 Widzę i rozumiem
Autor: Marek Maćkowiak

W Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie od 1 listopada 2012 r. realizowany jest projekt „Widzę i rozumiem” dofinansowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

We wrześniu 2012 roku Gmina Sulechów jako beneficjent projektu podpisała umowę. Całkowita wartość projektu wyniosła 352.150,00 zł. Okres realizacji to 01.11.2012 r. – 30.06.2014 r. Celem głównym projektu jest realizacja programu rozwoju Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie wśród 80 uczniów, poprzez podniesienie jakości i skuteczności nauczania z przedmiotów: matematyka, fizyka i chemia w okresie 16 miesięcy w latach 2012-2014. Projekt przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów klas pierwszych. Zajęcia będą realizowane na terenie Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II Sulechowie od grudnia 2012 r. do czerwca 2014 r., z przerwami wakacyjnymi.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Zwiększenie u uczestników projektu w ciągu 16 miesięcy kompetencji osobistych poprzez kształcenie umiejętności efektywnego uczenia się i radzenia sobie z trudnościami,
  • Podniesienie w ciągu 16 miesięcy u uczestników projektu kompetencji kluczowych - matematycznych poprzez kształcenie umiejętności wykorzystania matematyki w praktyce,
  • Podniesienie w ciągu 16 miesięcy u uczestników projektu poziomu podstawowych kompetencji naukowo-technicznych z zakresu przedmiotów: fizyka i chemia, poprzez realizację zajęć o charakterze badawczym.

Projekt przewiduje przeprowadzenie:

1.Zajęć z technik uczenia się.

2. Zajęć z Badań statystycznych z matematyki.

3. Zajęć laboratoryjnych z chemii – Co się dzieje?

4. Zajęć laboratoryjnych z fizyki – Jak to działa?

5. Zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Zajęć projektowych: Mistrz Laboratorium.

7.Ostatnim etapem zajęć będzie wycieczka do Centrum Naukowego Kopernik w Warszawie.

Podsumowaniem półtorarocznej pracy będzie festiwal nauki kończący cały projekt "Widzę i rozumiem". Przedstawione zostaną uczniom, rodzicom oraz gościom rezultaty projektu.

Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007