Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie 13 gmin należących do Stowarzyszenia "Aglomeracja Zielonogórska"
Drukuj

Program będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 z priorytetu 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Beneficjent - Stowarzyszenie "Aglomeracja Zielonogórska" z siedzibą w Nowym Kisielinie.

Wniosek złożono 08.03.2013 r.

Planowany termin projektu wniosku: 01.03.2013 - 31.12.2015 r.

Całkowite wydatki na realizację projektu  - 29.118.831,95 zł

w tym udział Gminy Sulechów:  2.207.850,00 zł (brutto)

Celem ogólnym planowanego projektu jest dostarczenie i zapewnienie Internetu do 1838 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczaniem cyfrowym na terenie 13 gmin należących do Stowarzyszenia "Aglomeracja Zielonogórska". Grupą docelową są gospodarstwa domowe objęte systemem wsparcia społecznego, osoby niepełnosprawne, osoby z grupy 50+, dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin objętych opieką pomocy społecznej, samotni rodzice, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka. W projekcie również uwzględniono działania koordynacyjne wspomagające realizacje celu projektu.

Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty dzięki zaplanowanym działaniom i rezultatom jakie zostaną zrealizowane w ramach planowanego projektu. Cele szczegółowe projektu to:

  • wykonanie infrastruktury teleinformatycznej bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu do miejscowości oznaczonych w ramach tzw. "białych plam" w woj. lubuskim,
  • dostarczenie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i dostępem do sieci w gospodarstwach domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,
  • uruchomienie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w jednostkach podległych,
  • przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych (dla gospodarstw domowych objętych projektem)
  • przeprowadzenie szkoleń e- learningowych (dla gospodarstw domowych objętych projektem).

 W ramach projektu zakłada się, że na terenie Gminy Sulechów sprzęt komputerowy otrzymają :

  • Biblioteka Publiczna i filie (6 jednostek) - 18 komputerów,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej - 5 komputerów,
  • Dom Kultury i podległe świetlice wiejskie (7 jednostek)  - 35 komputerów,
  • Szkoły (9 jednostek) - 180 komputerów,
  • Gospodarstwa domowe - 121 komputerów.

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej oraz na budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt również realizuje bardzo ważne cele jakościowe którymi są:  nabycie i zwiększenie umiejętności obsługi komputera w tym obsługi Internetu przez osoby wykluczone; możliwość rozwju kompetencji kluczowych, osób objętych wykluczeniem cyfrowym; wzrost aktywnych postaw, wiara we własne siły, wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich;  możliwość pełnego udziału w społeczeństwie informacyjnym osobom objętym wykluczeniem społecznym;  zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności oraz zwiększenie możliwości do zdobycia pracy, zmiany postaw życiowych.

Wymiernym efektem realizacji projektu będzie dostęp do Internetu na obszarach tzw. "białych plam" co przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców i zmniejszy przepaści cyfrowej pomiędzy bardziej rozwiniętym obszarami regionu. Projekt zapewnia, iż wśród wskazanych miejscowości objętych wsparciem 75% to miejscowości objęte tzw. - biała plamą, na dzień składania wniosku oraz w każdej miejscowości objętej projektem przynajmniej 5 gospodarstw domowych z grupy docelowej dzięki powstałej infrastrukturze otrzyma szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Oprac. M. Maćkowiak

Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!
 
Oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego Sulechów
wszelkie prawa zastrzeżone © 2007